Achtergrondinformatie

Kanker en werk
Als een werknemer kanker krijgt, brengt dat ook voor de werkgever onzekerheden met zich mee.  Hoe maak ik kanker bespreekbaar met de werknemer en collega’s? Wat kan ik als werkgever doen om de werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen? Wat mag ik doen en wat moet ik doen? Kan mijn bedrijfsarts en/of Arbodienst helpen? Wat moet en mag ik volgens de Wet Poortwachter?

Kenmerkend voor re-integratie bij kanker is het relatief onvoorspelbare verloop. Werk en kanker kunnen in sommige gevallen best samengaan, misschien niet met dezelfde hoeveelheid uren, maar toch. Werkgever en werknemer hebben hier beide een belang. Zeker belangrijk als je beseft dat de gemiddelde afwezigheid soms wel oploopt van 1 tot 1,5 jaar. Met grote financiële impact voor de werkgever.

Tegenkracht  = sneller reïntegreren 
Tegenkracht benadert werkgevers als die binnen hun bedrijf een kankerpatiënt hebben. Het Sportplan op maat heeft zich de afgelopen jaren bewezen als hulpmiddel om sneller terug te komen in de arbeid productieve omgeving. Tegenkracht verzorgt inmiddels voor heel wat bedrijven de (fysieke) revalidatie en re-integratie van (ex)kankerpatiënten, zoals PON Holdings BV, Delta Lloyd, Rabobank, Baker&McKenzie, Flynth, BAM, Erasmus MC, FIOD, The Greenery, HEMA, Meyn Food Processing, Movir, De Nederlandsche Bank, ZLM Verzekeringen, Schiphol Group, PepsiCo en de Nationale Politie.

De argumentatie om dit als werkgever te doen is simpel: je toont je als bedrijf ‘goed werkgever’, het past bij de moderne manier van ondernemen. Toch zit er ook een rationeel argument aan vast: een ziektedag kost een bedrijf geld, bedragen variëren van € 230,00 tot € 400,00. Sneller weer terugkomen in de werkomgeving bespaart dus veel geld. Zeker als je weet dat bedrijven die wij als klant mogen rekenen aangeven dat werknemers aanmerkelijk sneller dan het landelijk gemiddelde weer re-integreren. In sommige gevallen wordt gesproken over 2 tot 3 maanden. Dan is een investering in een Sportplan op maat van gemiddeld genomen € 1.500,00 tot € 2.000,00 wel heel snel terugverdiend. Gedurende het revalidatietraject onderhoudt Tegenkracht ook de contacten met de bedrijfsarts/Arbodienst. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de eisen die de wet Poortwachter stelt.

Tegenkracht verzorgt primair de fysieke revalidatie (uithoudingsvermogen, conditie en kracht) door middel van het Sportplan, en werkt bovendien samen met voedingsdeskundigen en bedrijven die psychosociale ondersteuning aanbieden. In sommige gevallen is het nodig meerdere van dit soort ondersteuningstrajecten (z.g. interventies) in te zetten.

Wilt u meer weten? Bel of mail Tegenkracht. Kijk ook eens op de websites www.kenniscentrumwerkenkanker.nl en www.kankerenwerk.nl, daar staat nog aanvullende informatie.

In de ‘Roadmap Werkkracht bij kanker’ staan de stappen die werkgever en werknemer (moeten of kunnen) zetten, om de werknemer aan het werk te houden en te helpen, als deze persoon kanker krijgt.

Roadmap Werkkracht bij kanker