Vacature bestuurslid

Tegenkracht heeft in 2021 ruim 400 mensen mogen begeleiden met een Sportplan-op-maat. De organisatie is gegroeid, er is een nieuwe coördinator aan het werk gegaan om dat aantal mensen goed te kunnen begeleiden. Het bestuur voorziet dat die groei door zal zetten. In het bestuur van Tegenkracht is daarom plaats voor ‘nieuw bloed’.

 

PROFIEL BESTUURSLID TEGENKRACHT

STICHTING TEGENKRACHT

Onze stichting heeft als doel kankerpatiënten te helpen bij het sporten voor, tijdens en/of na de behandeling van kanker. Dit doen wij door het opstellen van een sportplan op maat voor iedere afzonderlijke deelnemer en het onder professionele begeleiding laten uitvoeren hiervan. Om dit mogelijk te maken wordt geld ingezameld via acties, donaties en giften.

Waarom kanker en sport?

Sport en bewegen tijdens verschillende fasen van kanker kan een positieve bijdrage leveren aan de voorbereiding op èn verwerking van de diverse behandelingen van kanker. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kankerpatiënten die sporten sneller herstellen en sneller re-integreren in het arbeidsproces. Tevens wordt de fysieke en mentale weerbaarheid vergroot en kan het de kwaliteit van leven in die zware periode positief beïnvloeden.

Aan het sportmedische begeleidingstraject zijn kosten (bijvoorbeeld die van de oncologie fysiotherapeut) verbonden die niet altijd (volledig) vergoed worden door de ziektekostenverzekering. Niet iedereen is financieel in staat deze extra kosten te dragen. Tegenkracht kan hen gedurende zes maanden financiële ondersteuning bieden uit het sportfonds dat zij ter beschikking heeft. 

De organisatie

Het bestuur van de stichting Tegenkracht bestaat uit een divers team van vrijwilligers uit bedrijfsleven en (semi) overheid. Kenmerkend voor het team is oprechte betrokkenheid én zich in willen zetten voor de doelstelling van de stichting. Het bestuur streeft na zoveel mogelijk deelnemers toegang te geven tot het sportmedische begeleidingstraject. Om dit te bereiken is veel aandacht nodig voor zowel fondsenwerving als de bekendheid van het sportplan Tegenkracht en het sportfonds van stichting Tegenkracht. Daarnaast streven we, samen met onze partners in het netwerk van professionele sportmedische begeleiders, naar meer aandacht voor het belang van sport en bewegen voor deze doelgroep en mogelijke opname van dit programma in de basisverzekering.

Het bestuur wordt in de dagelijkse activiteiten ondersteund door een klein team van betrokken medewerkers die de uitvoering verzorgen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de deelnemers en coördineren de begeleidingstrajecten van het sportplan.

Algemeen bestuurslid stichting Tegenkracht

Het nieuwe bestuurslid houdt zich met algemene zaken in het bestuur bezig. Daarnaast is extra inzet wenselijk op het gebied van fondsenwerving en communicatie, maar ook kennis en ervaring op psychosociaal gebied zou een goede aanvulling zijn binnen ons bestuur. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor sponsorwerving, bouwt en onderhoudt relaties met bedrijfsleven en andere stakeholders of adviseert over de psychosociale aspecten die van belang zijn bij de begeleiding van deelnemers aan het sportplan.

Communicatie: onderhouden van externe contacten, representatie en public relations. Bijdragen aan de functionaliteit van en informatie op de website: www.tegenkracht.nl

Fondsenwerving: ontwikkelen plan van aanpak voor sponsorwerving en acties. Het opbouwen en onderhouden van relaties met bedrijfsleven, overheid en andere stakeholders. Het mede opstellen van (sponsor)contracten. Samenwerken met externe partijen.

Psychosociaal: adviseert bestuur en medewerkers omtrent belangrijke aspecten om mee rekening te houden bij gesprekken, vragen en communicatie.

Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert in een cyclus van 1x per 2 maanden. Vergaderingen vinden afwisselend plaats in de regio Amsterdam, Driebergen en Bilthoven of via Teams. Daarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. In totaal is de tijdbesteding ongeveer vier tot zes uur per week.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

Profiel kandidaat:

De bestuurder die wij zoeken, heeft veel affiniteit met de doelgroep en heeft een goed netwerk dat mede inzetbaar is voor fondswerving en benadering van het bedrijfsleven. Hij/zij wil zich tevens inzetten om het belang van sport en bewegen bij de behandeling van kanker onder de aandacht te brengen en het sportplan van Tegenkracht te promoten. We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur.

Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met:

Peter Smeets, voorzitter, mobiel: 06 18226250; email: peter.smeets@tegenkracht.nl

Els van Dam, secretaris, mobiel: 06 10191219; email: els.vandam@tegenkracht.nl