Ik ben kankerpatiënt

Sportbegeleiding op maat

Wij bieden jou sportbegeleiding op maat

Tegenkracht gaat uit van jouw sportwens. Het sportadvies hangt af van wat jij wil en kan. Na het intakegesprek volgt een uitgebreid sportmedisch onderzoek bij een aangesloten sportarts of bepaalt een oncologisch fysio jouw belastbaarheid. Het sportmedisch advies, jouw persoonlijke wensen en doelstellingen bepalen het begeleidingstraject.

De sportbegeleiding op maat van Tegenkracht werkt waar mogelijk volgens de richtlijn ‘oncologische revalidatie’. Uit ervaring met meer dan tweeduizend Tegenkracht-deelnemers blijkt dat je sneller herstelt. Ook de re-integratie in de werkomgeving gaat beter. Je voelt je sterker.

 

Sportbegeleiding op maat

Het werkt in zes stappen

 

 

1

Aanmelding en intake

Tijdens de telefonische intake staat jouw sportwens centraal. Wat zijn jouw doelstellingen? Wat voor sport heb je altijd gedaan? Wat vind je belangrijk? Wij zoeken iets dat bij jou past. Natuurlijk vragen we ook naar jouw ziektegeschiedenis en behandeling.

2

Afspraak met sportarts

Na de intake volgt het sportmedisch onderzoek. We kiezen op basis van wensen en woonplaats samen een passende sportarts. Als de oncologische behandelingen nog moeten plaatsvinden, dan kan een oncologisch fysiotherapeut jouw belastbaarheid in eerste instantie vaststellen. Een uitgebreide sporttest kan ook later in het traject plaatsvinden.
3

Sportadvies

Tegenkracht neemt contact met je op na het (sportmedisch) onderzoek en het ontvangen van de uitslagen. Je krijgt de nodige informatie over jouw belastbaarheid. We bespreken het sportadvies en beantwoorden al jouw vragen.

 

4

Sportlocatie

Tegenkracht zoekt een passende sportlocatie en begeleider bij jou in de buurt. Samen bespreken we de beste optie. Tegenkracht regelt het eerste gesprek met de trainer. Je maakt kennis met jouw begeleider. Dan kan het sportplan van start gaan.
5

Aan de slag

Tegenkracht heeft een groot netwerk van sportscholen, trainers, sport-fysio’s en gespecialiseerde oncologie-fysiotherapeuten. Er is altijd een passende plek waar de sportbegeleiding kan worden uitgevoerd. Tegenkracht houdt contact met jou en de begeleider.
6

Afronding

Na (gemiddeld genomen) 6 maanden ronden we het traject af. We evalueren met een vragenlijst en kunnen (optioneel) nogmaals een inspanningstest doen. Dat geeft jou en ons inzicht. Ben je vooruit gegaan? Is het gelukt om sport in te passen in jouw week?

Voorwaarden

Voor kanker kies je nooit. Kies wel voor een actieve houding.
Met sportbegeleiding op maat is er altijd iets mogelijk.

 

Motivatie

Je bent gemotiveerd om te gaan sporten. Er is je aangeraden te gaan sporten. Je wil er alles aan doen om de behandeling sterk in te gaan of door te komen.

Sportmedisch onderzoek

Je bent bereid een sportmedisch onderzoek te ondergaan bij een sportarts. Je bent ermee akkoord dat jouw coördinator de uitslagen hiervan ontvangt.

Dossier

Je vindt het goed dat Tegenkracht een sportmedisch dossier bijhoudt. Uitslagen van de sportarts en de oncologisch fysiotherapeut, aantekeningen van gesprekken met jou en berichten van jouw trainer.

 

Wat kost het

Jouw zorgverzekeraar vergoedt een gedeelte. Maar voor speciale kosten in de begeleiding kun je gebruik maken van financiële hulp van Tegenkracht. Dus geld moet niet de drempel zijn om te sporten.

(Tegenkracht hanteert een maximale vergoeding van € 100  per maand over een periode van 6 maanden)

 

 

Sportmedisch onderzoek

De kosten voor het sportmedisch onderzoek dien je zelf te voldoen bij de sportarts. Het sportmedisch onderzoek is over het algemeen door de meeste zorgverzekeringen opgenomen in de aanvullende verzekering en wordt daarom (deels) vergoed. Je kunt in je polisvoorwaarden nakijken of jouw verzekering een sportmedisch onderzoek vergoedt en zo ja hoe hoog deze vergoeding is. Je kunt ook je zorgverzekeraar bellen om dit na te vragen. Het deel dat niet vergoed wordt door de zorgverzekering kan bij Tegenkracht gedeclareerd worden.

Sportbeoefening

Sporten is altijd op maat. Kosten van sportbeoefening (bijvoorbeeld bij een oncologie fysio) worden door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed via een aanvullende polis. Als die kosten niet vergoed worden, dan kun je aanspraak maken op het sportfonds van stichting Tegenkracht.

Eigen bijdrage

Vergoedt jouw zorgverzekering niet? Kosten van sportmedisch onderzoek, oncologie fysio en sportbeoefening, kunnen (voorzover niet vergoed door de ziektekostenverzekering) tot een maximum van € 100 per maand worden gedeclareerd bij Tegenkracht. Je hebt wel een eigen bijdrage van € 15 per week dat je actief sport.

Is deze sportbegeleiding van Tegenkracht iets voor jou?

MELD JE DAN NU AAN