Ik ben kankerpatiënt

Sportbegeleiding op maat

Wij bieden jou sportbegeleiding op maat

Tegenkracht gaat uit van jouw sportwens. Het sportadvies hangt af van wat jij wil en kan. Na het intakegesprek volgt een uitgebreid sportmedisch onderzoek bij een aangesloten sportarts of  een oncologie fysio om jouw belastbaarheid zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Het sportmedisch advies, jouw persoonlijke wensen en doelstellingen bepalen het begeleidingstraject.

De sportbegeleiding op maat van Tegenkracht werkt waar mogelijk volgens de richtlijn ‘oncologische revalidatie’. Uit ervaring met meer dan drieduizend Tegenkracht-deelnemers blijkt dat je sneller herstelt. Ook de re-integratie in de werkomgeving gaat beter. Je voelt je sterker.

 

Sportbegeleiding op maat

Het werkt in zes stappen

 

 

1

Aanmelding en intake

Tijdens de telefonische intake staat jouw sportwens centraal. Wat zijn jouw doelstellingen? Wat voor sport heb je altijd gedaan? Wat vind je belangrijk? Wij zoeken iets dat bij jou past. Natuurlijk vragen we ook naar jouw ziektegeschiedenis en behandeling.

2

Afspraak met sportarts

Na de intake volgt het sportmedisch onderzoek. We kiezen op basis van wensen en woonplaats samen een passende sportarts. Als de oncologische behandelingen nog moeten plaatsvinden, dan kan een oncologie fysiotherapeut jouw belastbaarheid in eerste instantie vaststellen. Een uitgebreide sporttest kan ook later in het traject plaatsvinden.
3

Sportadvies

Tegenkracht neemt contact met je op na het (sportmedisch) onderzoek en het ontvangen van de uitslagen. Je krijgt de nodige informatie over jouw belastbaarheid. We bespreken het sportadvies en beantwoorden al jouw vragen.

 

4

Sportlocatie

Tegenkracht zoekt een passende sportlocatie en begeleider bij jou in de buurt. Samen bespreken we de beste optie. Tegenkracht regelt het eerste gesprek met de behandelaar. Je maakt kennis met jouw begeleider. Dan kan het sportplan van start gaan.
5

Aan de slag

Tegenkracht heeft een groot netwerk van sportscholen, trainers, sport-fysio’s en gespecialiseerde oncologie-fysiotherapeuten. Er is altijd een passende plek waar de sportbegeleiding kan worden uitgevoerd. Tegenkracht houdt contact met jou en de begeleider.
6

Afronding

Na (gemiddeld genomen) 6 maanden ronden we het traject af. We evalueren met een vragenlijst en kunnen (optioneel) nogmaals een inspanningstest doen. Dat geeft jou en ons inzicht. Ben je vooruit gegaan? Is het gelukt om sport in te passen in jouw leefstijl?

Voorwaarden

Voor kanker kies je nooit. Kies wel voor een actieve houding.
Met sportbegeleiding op maat is er altijd iets mogelijk.

 

Motivatie

Je bent gemotiveerd om te gaan sporten. Er is je aangeraden te gaan sporten. Je wilt er alles aan doen om de behandeling sterk in te gaan of door te komen.

Sportmedisch onderzoek

Je bent bereid een sportmedisch onderzoek te ondergaan bij een sportarts. Je bent ermee akkoord dat jouw coördinator de uitslagen hiervan ontvangt.

Dossier

Je vindt het goed dat Tegenkracht een sportmedisch dossier bijhoudt. Daar zetten wij de uitslagen in van de sportarts en de oncologisch fysiotherapeut, aantekeningen van gesprekken met jou en berichten van jouw trainer. Uiteraard binnen de grenzen van de Wet op de Persoonsgegevens.

 

Wat kost het?

Jouw zorgverzekeraar kan, afhankelijk van jouw polis, een gedeelte van de kosten vergoeden. Mocht iemand het financieel erg lastig hebben, dan kan aanspraak worden gedaan op een financiële ondersteuning door Tegenkracht. De stichting heeft een bescheiden ‘spaarpot’ (het ‘Sportfonds’) die gevuld wordt door donaties en acties.

 

Sportmedisch onderzoek

De kosten voor het sportmedisch onderzoek dien je zelf te voldoen bij de sportarts. Het sportmedisch onderzoek is over het algemeen door de meeste zorgverzekeringen opgenomen in de aanvullende verzekering en wordt daarom vaak maar voor een gedeelte vergoed. Je kunt in je polisvoorwaarden nakijken of jouw verzekering een sportmedisch onderzoek vergoedt en zo ja hoe hoog deze vergoeding is; of bel je zorgverzekeraar om dit na te vragen. In speciale gevallen kan je voor de niet vergoede kosten een beroep doen op het Sportfonds Tegenkracht voor een tegemoetkoming van maximaal €100.

Sportbeoefening

Sporten is altijd op maat. Kosten van sportbeoefening (bijvoorbeeld bij een oncologie fysio) worden door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed via een aanvullende polis. Als die kosten niet vergoed worden, dan kun je aanspraak maken op het sportfonds van stichting Tegenkracht.

Eigen bijdrage

Vergoedt jouw zorgverzekering de kosten van het sportmedisch onderzoek, oncologie fysio en/of sportbeoefening gedeeltelijk of helemaal niet, dan kan je dit bespreken met jouw Tegenkracht coördinator. Indien noodzakelijk kan het Sportfonds Tegenkracht je een financieel steuntje in de rug bieden.

Is deze sportbegeleiding van Tegenkracht iets voor jou?

MELD JE DAN NU AAN