Wetenschappelijke onderbouwing

  • Meer dan 115.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks kanker
  • 1 op de 3 mensen in Nederland krijgt ooit kanker
  • Veel kankerpatiënten krijgen te maken met conditie- en krachtverlies, vermoeidheid, angst, pijn en onzekerheid

Actief revalideren helpt, niet alleen voor de kwaliteit van leven, maar ook in relatie tot werkhervatting en re-integratie.

Diverse onderzoeken tonen aan dat het werken aan een goede lichamelijke conditie helpt bij het voorbereiden op een oncologische behandeling of het herstel daarvan. Uiteraard hebben ook andere ‘life style’ aspecten, zoals goede voeding, invloed op de kwaliteit van leven.