Veelgestelde vragen

FAQ

Kankerpatiënt

 • Is mijn eigen bijdrage maximaal 15 euro per week? Of zijn er nog andere kosten?

  De vergoeding die Tegenkracht geeft voor de sportbegeleiding is maximaal 100 euro per maand. Een rekenvoorbeeld: je declareert 130 euro bij Tegenkracht voor een maand. Jouw eigen bijdrage is 15 euro per week. Een maand heeft 4 weken, dus voor die maand is je eigen bijdrage 60 euro. Deze 60 euro aan eigen bijdrage trekken we van de 130 euro af. Blijft er 70 euro over. Deze 70 euro wordt door Tegenkracht vergoed uit het Sportfonds.

  De financiële bijdrage vanuit het Sportfonds geldt in speciale gevallen, namelijk als iemand onvoldoende verzekerd is, of het financieel heel lastig heeft.

   

   

 • Wordt mijn werkgever altijd benaderd door Tegenkracht?

  Nee, de werkgever wordt alleen benaderd als jij daar akkoord mee bent. Onze ervaring leert dat contact met een leidinggevende of een H.R.-afdeling kan bijdragen om de werkgever inzicht te geven in onze aanpak en de resultaten daarvan. En in het verlengde daarvan de bereidheid om de werknemer financieel te ondersteunen.

 • Waar wordt de financiële bijdrage die Tegenkracht geeft van betaald?

  Tegenkracht heeft een sportfonds beschikbaar dat het mogelijk maakt om deelnemers in speciale gevallen bij te staan met een financiële ondersteuning tot maximaal 100 euro per maand gedurende maximaal zes maanden. Dit beschikbare budget komt van gulle giften, donaties, structurele donateurs en komt van acties die we zelf genereren of voor ons worden gedaan. Onze coördinatoren kunnen hier meer over vertellen.

 • Heb ik altijd een eigen bijdrage?

  Nee, als je goed verzekerd bent of jouw traject valt volledig in de basiszorg dan heb je geen eigen bijdrage. Wanneer jouw traject betaald wordt door jouw werkgever dan neemt de werkgever meestal ook de kosten van de eigen bijdrage op zich. De eigen bijdrage wordt alleen gerekend wanneer je bij ons kosten gaat declareren. Zie ook de bovenstaande vraag.

 • Wat kost het Sportplan Tegenkracht?

  Dat is op voorhand heel lastig in te schatten, het verschilt per Sportplan. Het heeft te maken met de tarieven die worden gehanteerd en hoe vaak je gaat sporten onder begeleiding en welke faciliteiten er geboden worden. Indien er begeleiding is van een (oncologie)fysiotherapeut, is de kans zeker aanwezig dat de zorgverzekeraar een deel of de volledige kosten vergoedt. Dat heeft uiteraard ook te maken met welke polis je verzekerd bent en of er ook mogelijkheden zijn vanuit de basiszorg. Nadat je bij de sportarts bent geweest voor een Groot Sportmedisch Onderzoek hebben we inzicht in jouw belastbaarheid en hebben we concrete adviezen en richtlijnen van de sportarts om daar samen met jou een passend vervolg op te vinden. Dat geeft leidraad in welke vorm dat plaats gaat vinden en welke faciliteiten daarbij passen. Wanneer we mogelijk een passende locatie hebben gevonden, regelen we vaak een vrijblijvende intake/kennismaking. Daarin wordt ook duidelijk wat de kosten kunnen gaan worden voor het traject en wat de zorgverzekeraar daarin wel of niet vergoedt.

  Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kan je in speciale gevallen declareren bij Tegenkracht. Daar staat wel een eigen bijdrage tegenover van 15 euro per week dat je ook daadwerkelijk gesport hebt en we vergoeden daarin tot een maximum van 100 euro per maand (en maximaal zes maanden). Zie ook onderstaand voorbeeld.

 • Welke kosten van het Groot Sportmedisch Onderzoek worden door de zorgverzekeraar vergoed?

  Dat hangt af van wat er in jouw polis is opgenomen. Je kan dat teruglezen in je polis of te weten komen door contact op nemen met jouw zorgverzekeraar. Indien je aanvullend verzekerd bent, dan wordt meestal een deel of alles vergoed. Wat niet vergoed wordt, is voor eigen rekening. In speciale gevallen kan je voor deze niet vergoede kosten een beroep doen op het Sportfonds van Tegenkracht voor een tegemoetkoming van maximaal €100.

 • Wat kost het Groot Sportmedisch Onderzoek bij de sportarts?

  De kosten van het Groot Sportmedisch Onderzoek variëren per sportarts. Gemiddeld genomen komen we tarieven tegen tussen de 275 euro en  350 euro, sommige lager, sommige hoger. Deze tarieven kan je over het algemeen altijd nakijken op de website van de betreffende sportmedische instelling.

 • Wat doen we als de sportlocatie en/of begeleider niet naar wens is?

  Dan gaan we samen met jou op zoek naar een voor jou beter passend alternatief. Soms heeft Tegenkracht wel meerder locaties bij jou in de buurt waar het Sportplan opgepakt kan worden. Het is mogelijk om eerst bij een aantal locaties een intake/kennismaking te doen om daarna zelf te kunnen bepalen waar je graag zou willen starten. Daarmee proberen we ook zeker te voorkomen dat je niet pas na verloop van tijd wilt overstappen naar een andere locatie omdat het niet naar wens of verwachting is.

 • Kan ik bij mijn eigen sportschool blijven sporten

  We nemen die wens zeker mee bij het vinden van een passende locatie. Het heeft uiteraard te maken met de begeleiding die daar geboden wordt en welke faciliteiten er zijn. Het kan ook meegenomen worden in één van de sportdoelstellingen om het sporten weer op te pakken in je eigen sportschool. Mogelijk kan gedurende het Sportplan het sporten bij je eigen sportschool weer rustig opgepakt worden, als in eerste instantie je belastbaarheid en/of de begeleiding het niet toe laat om daar het Sportplan te starten.

 • Sport ik altijd onder begeleiding van een oncologie fysiotherapeut?

  Nee, dat hoeft niet altijd. Het ligt aan jouw belastbaarheid, die gemeten wordt bij de sportarts, welke begeleiding het meest optimaal is. Dat heeft uiteraard te maken met het moment waarop jij je bij Tegenkracht aanmeldt. Ook de impact van de kankervorm zelf en het medicijngebruik hebben invloed op welke professionele begeleiding nodig is. Soms is een gespecialiseerde fysiotherapeut in de oncologie de maatstaaf, maar er zijn ook zeker trajecten waarbij een fitnesstrainer oncologie of andere sportbegeleider goed aan de slag kan. Daarnaast zijn er ook zeker combinatietrajecten mogelijk, waarbij een (gespecialiseerde)fysiotherapeut met jou aan de slag is, maar er ook een traject naast loopt samen met een goede sportbegeleider. Wel is er dan een nauwe afstemming met fysiotherapeut, sportbegeleider en Tegenkracht. Je bent bijvoorbeeld naast de krachtraining onder begeleiding van de fysiotherapeut ook onder begeleiding aan het zwemmen op een andere locatie.

 • Sport ik in een groep of individueel?

  Het Sportplan Tegenkracht is een op maat gesneden traject, dat uitgaat van jouw belastbaarheid en wensen. De focus ligt dus op een individueel traject, maar waar wenselijk proberen we ook aansluiting te vinden in een passend groepsaanbod.

 • Hoe lang duurt het Sportplan?

  Het Sportplan Tegenkracht gaat uit van 6 maanden. Deze 6 maanden gaan in vanaf het moment dat je de eerste training hebt gehad. In die 6 maanden proberen we jou zover op weg te helpen dat je daarna zelfstandig verder kan in een regulier sportaanbod. Zelfstandig omdat je het vertrouwen daarin teruggewonnen hebt om dat op te kunnen gaan pakken, maar uiteraard ook dat het verantwoord is om zelfstandig verder te gaan. Dat moment kan ook eerder aan bod komen en dan ronden we eerder af, waar nodig kunnen we het traject ook verlengen. De inhoud en uiteindelijke duur van het traject doen we in overleg met jou, je sportbegeleider en eventueel de sportarts of de bedrijfsarts.

 • Kan ik bij mijn in de buurt het Sportplan Tegenkracht volgen?

  Ja, Tegenkracht maakt namelijk gebruik van bestaande sportlocaties en sportbegeleiders, ook bij jou in de buurt. Samen met jou gaan we op zoek naar een geschikte locatie om het sportplan verder invulling te geven. Tegenkracht heeft momenteel ruim 800 locaties/begeleiders geregistreerd staan waar we mee samen werken, verdeeld over heel Nederland. Bijna wekelijks komen daar nieuwe locaties bij.

 • Bij welke sportarts kom ik terecht voor het afnemen van het sportmedische onderzoek?

  Tegenkracht werkt samen met nagenoeg alle sportartsen in Nederland, verdeeld over 75 locaties. We kijken niet alleen naar de dichtstbijzijnde sportarts voor jou, maar ook naar de sportarts die het beste past bij jouw profiel en (sport)wensen. Welke sportarts het gaat worden doen we uiteraard in overleg me jou.