Feiten & Cijfers

De statutaire doelstelling van de stichting is alsvolgt gedefinieerdDe stichting heeft ten doel mensen met kanker te stimuleren om een actieve levensstijl aan te meten, vanaf het moment van diagnose. Daartoe organiseert de stichting individuele en collectieve sportbeoefening voor kankerpatiënten, en verspreidt ze informatie over de positieve effecten van sporten  en bewegen. 

Toen oprichter en bedenker Jelle Wolthuizen het idee van het sporten door kankerpatiënten uitwerkte, stuitte hij op tal van uitdagingen. Hoe bouw je een organisatie, hoe bouw je een netwerk, en hoe organiseer je een constante geldstroom. In de loop der jaren is Tegenkracht gegroeid naar de organisatie die het nu is, met een groot netwerk aan samenwerkende sportartsen, sportscholen, begeleiders en wetenschappers.

Ook de “back-office” is meegegroeid in de jaren, mede dankzij sponsoring van onze partner Informed Consulting en samenwerking met koepelorganisaties zoals de Vereniging voor Sportgeneeskunde. De infrastructuur “staat”, zoals dat heet, Tegenkracht kan beheerst groeien.

Tegenkracht in getallen

Patiënten geholpen
Sportartsen
Helpdesk specialisten
Sportbegeleiders
Diëtisten
Psychologen

Feiten

Meer dan 100.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks kanker
1 op de 3 mensen in Nederland krijgt ooit kanker
Veel kankerpatiënten krijgen te maken met
conditieverlies, vermoeidheid, angst, pijn en onzekerheid

Cijfers

Tegenkracht staat voor transparantie. Als goed doel moet duidelijk zijn waar geld aan besteed wordt. Zeker anno nu. Daarom geven wij inzicht in ons visiedocument en onze financiële huishouding door middel van het door een accountant gemaakt jaarverslag. Via onderstaand link kunt u die bekijken. (Jaarverslagen van voorgaande jaren zijn op verzoek verkrijgbaar)