Bewegen en kanker in het Marikenhuis Nijmegen

Bewegen en kanker in het Marikenhuis Nijmegen
januari 30, 2018 Matijs Jansen

Het Marikenhuis, inloophuis voor mensen geraakt door kanker in Nijmegen heeft prominent aandacht voor bewegen en kanker. Wij van Tegenkracht vinden dat uiteraard een goede zaak. Het omvat een zeer interessante agenda met voor Tegenkracht veel ‘bekende’ gastsprekers.

Zondag 4 februari 2018 – 14.00-16.00 uur – Wereldkankerdag in het teken van Bewegen, juist bij kanker!
Iedereen is welkom in het Marikenhuis, er is een prachtig programma met dr. Ellen van Jaarsveld (Radboudumc) en docenten van het Radboud Sportcentrum die metingen verrichten bij onze gasten, u dus!  Lees verder.

Donderdag 22 februari – 19.30-21.30 uur – Kan je blijven hardlopen tijdens en na je behandeling voorkanker? | Sportarts Prashdant Komdeur informeert en beantwoordt vragen. Lees verder. 

In maart komt prof Maria Hopman(Radboudumc) iets vertellen over inspanningsfysiologie. Zij doet al jaren onderzoek naar de effecten van een actieve leefstijl op gezondheid, kwaliteit van leven, progressie van ziekten en ziektebeleving.  Zij doet verslag van haar onderzoek, gericht op vrouwen die zijn of worden behandeld voor kanker. Nadere informatie volgt.

Dinsdag 17 april – 19.30-21.30 uur –  Cardiale inspanningsbelasting bij kanker: wat zijn de gevolgen van behandelingen (radiotherapie, chemotherapie) op de cardiale belastbaarheid bij inspanning. Prof. Angela Maas (Radboudumc)

Woensdag 9 mei – 17.00-21.00 uur – Clinic door topatlete Miranda Boonstra. Een korte presentatie gevolgd door een looptraining. voor vrouwen met en zonder kanker.

Meer informatie en aanmelden voor deelname kan via www.marikenhuis.nl