Verband leefstijl en kanker

Verband leefstijl en kanker
januari 23, 2015 Peter Smeets
In Nieuws

Om meer zicht te krijgen op de bijdrage van leefstijl aan kanker heeft KWF Kankerbestrijding in 2014 een onderzoek laten doen door TNO. De resultaten van het onderzoek zijn in december 2014 gepubliceerd. In het project zijn in beginsel alle risicofactoren en soorten kanker opgenomen waarvoor volgens (inter)nationale expert-consensus overtuigend wetenschappelijk bewijs is of waarvoor het op basis van wetenschappelijk bewijs aannemelijk is dat er sprake is van een oorzakelijk verband.

Ruim een-derde van alle kanker wordt in Nederland veroorzaakt door een minder gezonde leefstijl. Roken is hierbij nog steeds de koploper als veroorzaker van kanker, ondanks het feit dat het aandeel rokers in de bevolking jaarlijks afneemt. Gewoonten die met eten, drinken en bewegen te maken hebben, vormen samen de andere grote groep. Hierbij speelt overgewicht (obesitas) ook een rol. Deze leefstijlfactoren zijn samen net zo belangrijk als roken alleen.

Een klein deel van de voorkomende kankergevallen wordt genetisch bepaald, plusminus 5 tot 10%; rond de 30 tot 40% wordt dus veroorzaakt door een verkeerde leefstijl, de overige kankergevallen vallen onder het kopje “pech”.

Het onderzoek bekijkt u hier.