Universitaire centra scoren hoog

Universitaire centra scoren hoog
oktober 22, 2014 Matijs Jansen

De kankerzorg van de universitaire medische centra (umc’s) scoort op het criterium overleving gemiddeld dan wel bovengemiddeld ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU).

De overlevingscijfers die de NFU nu via een website nu openbaar heeft gemaakt hebben betrekking op twee typen longkanker en vier typen gynaecologische kanker. Deze cijfers zijn vergeleken met de landelijke gemiddelden voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

Ondanks hun vaak zware patiëntenpopulatie zitten de UMC’s bij de onderzochte kankersoorten veelal op of boven de gemiddelde overleving. Wat opvalt is dat de UMC’s met name bovengemiddeld scoren waar het patiënten in latere stadia van hun ziekte betreft. Dit lijkt te suggereren dat de UMC’s hun rol als academische expertisecentra waarmaken. Wel past de kanttekening dat de overleving in late stadia van de ziekte sowieso laag ligt en kleine aantallen patiënten betreft. Dit kan zorgen voor statistische vertekening.

Mede om deze reden maant NFU-voorzitter Guy Peeters tot voorzichtigheid. “In de meeste gevallen liggen de overlevingscijfers van de verschillende kankerpatiënten rond het gemiddelde voor Nederlandse ziekenhuizen”, aldus Peeters bij de presentatie van de cijfers. “In een aantal gevallen scoren de UMC’s inderdaad significant beter dan het landelijk gemiddelde. Maar vóór patiënten, verwijzers of verzekeraars hier conclusies aan kunnen verbinden moeten nog meer achterliggende cijfers worden geanalyseerd. Zo kan een verschil in de samenstelling van een patiëntenpopulatie van een umc, naar bijvoorbeeld ernst van de ziekte in combinatie met andere aandoeningen, een groot verschil maken in de uitkomst.”