Tegenkracht en de samenwerking met Sportartsen en Sportmotiv

Tegenkracht en de samenwerking met Sportartsen en Sportmotiv
oktober 15, 2014 Matijs Jansen

Rol van de sportarts

In het sportplan Tegenkracht is een belangrijke rol weggelegd voor de sportarts. Deze rol bestaat uit het afnemen van een uitgebreid sportmedisch onderzoek en het opstellen van een advies. Het is voor de deelnemer de nulmeting en de kick-off voor het sportplan. Dit uitgebreide sportmedisch onderzoek geeft Tegenkracht de gewenste en benodigde informatie over de belastbaarheid. Op basis van het advies gaan wij samen met de deelnemer op zoek naar een passende sportlocatie en sportbegeleider. Daarnaast geeft het onderzoek de deelnemer houvast en vertrouwen. We merken dit positieve effect vaak al als we de uitslag met de deelnemer bespreken. Ook geeft de uitslag van het sportmedisch onderzoek de nodige input en voeding voor de sportbegeleider die het sportplan verder invulling gaat geven.

De laatste jaren is de rol van de sportarts groter geworden. Gedurende het traject worden steeds vaker herhalingsonderzoeken bij de deelnemers afgenomen, halverwege het traject, of aan het einde van het traject. Tegenkracht ziet dit als een positieve ontwikkeling. Positief voor de deelnemers, maar ook positief voor de sportbegeleiders en de sportartsen.

Wij zijn van mening dat deze intensieve communicatie en samenwerking tussen Tegenkracht, de sportarts, de sportbegeleider en de deelnemer, de kwaliteit van het sportplan verhoogt. Daar willen wij graag op voortborduren.

Werkgroep

Tegenkracht heeft daarom het afgelopen jaar een werkgroep opgezet, bestaande uit diverse sportartsen en afgevaardigden van de Vereniging Sportgeneeskunde (VSG), om nadere invulling te kunnen geven aan de samenwerking tussen de sportartsen en Tegenkracht.

In deze werkgroep hebben zitting:

  • Jessica Gal, Amsterdam, SMA Jessica Gal Sportartsen (www.jessicagal.nl)
  • Guido Vroemen, Amersfoort, SMA Midden Nederland (www.sportarts.org)
  • Robert Rozenberg, Rotterdam, SMC Maasstad (www.smc-maasstad.nl)
  • Goof Schep, Eindhoven, Sportmax Maxima Medisch Centrum (www.sportmax.mmc.nl)
  • Griet van der Slagmolen, Almere, Amsterdam, Zaandam, Baarn, Hilversum, De sportartsengroep (www.desportartsengroep.nl)
  • Michael van der Werve, Leiderdorp, Rijnland (www.rijnland.nl/sportgeneeskunde)
  • Corine Ottevanger, Bilthoven, Vereniging Sportgeneeskunde Nederland (www.sportgeneeskunde.com)

Samen met de werkgroep wil Tegenkracht komen tot een samenwerkingsmodel waarbij volgens een gezamenlijk gedefinieerd protocol gewerkt wordt. Dat protocol werkt vanuit de richtlijn oncologische revalidatie. De rol van de sportarts gedurende het sportplan bestaat uit het uitvoeren van een aantal testen, en het opstellen van het sportplan. Daarnaast wordt gestreefd naar een intensievere communicatie tussen sportarts, deelnemer, sportbegeleider en Tegenkracht.

Onderzoek kwaliteit van leven

Ook wil Tegenkracht graag onderzoek doen met de huidige deelnemers aan het sportplan op maat middels vragenlijsten over kwaliteit van leven. Gemeten voorafgaand aan het sportplan en bij afronding van sportplan.

Sportmotiv

Tegenkracht is in vergevorderd stadium over de samenwerking met Sportmotiv (gevestigd in Baarn), partner van VSG. Het product dat Sportmotiv biedt, stuit naadloos aan op de hier boven genoemde wensen van Tegenkracht.

Spotmotiv: “Onze software richt zich op het verwerken van data voor en over sporters. Data die uitgebreide kennis opleveren voor heldere rapportages, transparante dossiers en wetenschappelijke inzichten. Data die gemakkelijk en op maat gedeeld kunnen worden met professionele organisaties uit het netwerk van sporters. Met als doel hen maximale ondersteuning te bieden bij het vervullen van hun sportuitdaging of – motief.”

Het product van Sportmotiv is een digitale, gebruiksvriendelijke, en ook veilige omgeving waar we graag gebruik van willen gaan maken om tot uniformere protocollen en uitslagen van sportmedische keuringen te kunnen komen. Maar ook om onderzoek met vragenlijsten te kunnen doen onder onze deelnemers aan het sportplan op maat.

We hopen spoedig met deze samenwerking online te kunnen gaan.