Taskforce Exercise is Medicine

Taskforce Exercise is Medicine
juli 1, 2022 Matijs Jansen

Exercise is medicine
Bewegen als medicijn. Daar kunnen we ons met met Tegenkracht helemaal in vinden. We zijn daarom ook actief in de taskforce Exercise is Medicine gestapt om een bijdrage te leveren in het dichten van de kloof die er is tussen het medisch specialisme en de sport en beweegwereld.

American College of Sports Medicine
Exercise is Medicine (EIM) is een wereldwijd gezondheidsinitiatief dat beheerd wordt door het American College of Sports Medicine (ACSM). Het is opgezet met de overtuiging dat fysieke activiteit een optimale gezondheid bevordert en een integraal onderdeel is van de preventie en behandeling van vele medische aandoeningen. Wereldwijd zijn er diverse initiatieven aangehaakt om bewegen als medicijn op de kaart te zetten. Zo is er inmiddels ook een European Institute of Exercise is Medicine (EIEM). En Nederland kon als land niet achterblijven.

Exercise is Medicine National Center in the Netherlands
In 2019 heeft het bestuur van de Vereniging van Sportgeneeskunde de rechten opgehaald om in lijn van het European Institute of Exercise is Medicine (EIEIM) en in navolging van enkele andere landen een Nationaal Centrum EIM (EIM NC) op te mogen richten in Nederland.

Memorandum of Understanding (MOU)
De taskforce EIM NC heeft de doelstelling om tot Memorandum Of Understanding (MOU) te komen. Er zijn vijftien organisaties in de medische en sport en bewegen omgeving aangesloten. Samen hebben we in zes digitale sessies hard gewerkt om te komen tot een MOU die past binnen de kaders van het ACSM en de EIEM. Met een concrete visie, missie en korte en lange termijndoelstellingen en vijftien kerntaken.


Het Memorandum of Understanding
is inmiddels aangeleverd bij zowel het ACSM al het EIEM, de eerste reacties die daar vanuit zowel het ACSM en EIEM op zijn gekomen zijn veel belovend. Op 30 juni jl. heeft de taskforce EIM NC de taskforce, met het feit dat het Memorandum of Understanding is aangeleverd afgerond. Tijdens het sportmedisch wetenschappelijk jaarcongres heeft de taskforce het bereiken van deze mijlpijl feestelijk gevierd en hebben alle partijen een handtekening gezet en daarmee de intentie afgegeven om er samen een vervolg aan te geven.

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf dit punt zijn de aangesloten organisatie verdeeld in een harde kern, 1e schil en 2e schil en gaan we voorlopig verder als projectgroep.

De harde kern is het National Center Advisory Board (NCAB), met een 1e schil en een 2e schil daar omheen. In een later stadium en wanneer het ACSM en/of EIEM de aanvraag accorderen zal het omgezet worden naar een stichtingsvorm. De focus vanaf nu is een goede positie verkrijgen binnen de politieke speelvelden die spelen en starten met concrete projecten en initiatieven. De schil is overigens erg poreus, waar van toepassing zal de 1e schil dichter op de harde kern zitten en andersom. We kijken terug op een mooi resultaat en vooruit op een waardevol en succesvol vervolg.

Samen gaan we de kloof proberen te dichten tussen het medisch specialisme en de sport en beweegwereld.