Suzanne Kaal (Radboud) promoveert op proefschrift over AYA’s

Suzanne Kaal (Radboud) promoveert op proefschrift over AYA’s
november 7, 2018 Peter Smeets

Suzanne Kaal (Radboud) promoveert op proefschrift over AYA’s

Het proefschrift gaat over AYA’s, jongvolwassenen die in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar kanker krijgen. De term AYA is afkomstig uit het Engels en staat voor Adolescent and Young Adult. Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 2700 nieuwe patiënten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar de diagnose kanker gesteld.

AYA’s met kanker vormen een aparte groep met unieke medische en psychosociale zorgbehoeften. Zorgprofessionals dienen meer zicht te krijgen in factoren die specifiek zijn voor de AYA-populatie om zowel de leeftijdsspecifieke ondersteunende zorg als de medische zorg te verbeteren. Het is van groot belang om te bepalen welke AYA-patiënten meer risico hebben op psychosociale problemen en dus baat kunnen hebben bij (online) interventies. De laatste jaren is er grote vooruitgang geboekt op het gebied van AYA zorg, onderzoek en onderwijs, onder andere door de oprichting van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform. Het proefschrift moet een aanzet zijn om te komen tot proactieve psychosociale AYA-zorg op maat waarbij verder onderzoek zal uitwijzen of dit leidt tot betere uitkomsten in de kwaliteit van leven van AYA’s.