Nog steeds te veel onbekendheid over het nut van bewegen, ook in de spreekkamers.

Nog steeds te veel onbekendheid over het nut van bewegen, ook in de spreekkamers.
juni 26, 2020 Matijs Jansen

Bewegen tijdens en na kanker heeft positieve effecten op een aantal (late) gevolgen van kanker bij mensen die leven met en na kanker, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid. Ook is meer bewegen geassocieerd met betere overlevingskansen bij sommige kankersoorten. Bekende zaken voor Tegenkracht, het zijn de uitgangspunten van oprichter Jelle Wolthuizen die de afgelopen jaren door middel van talloze wetenschappelijke onderzoeken en publicaties onderbouwd worden.

Martijn Stuiver (klinisch epidemioloog bij het AvL en bijzonder lector aan de HvA) zegt: ‘Voor een aantal [late] gevolgen is er sterk bewijs dat bewegen tijdens en na de behandeling van kanker werkt. Het helpt vermoeidheid, angst en depressie tegen te gaan.’ Hij vervolgt: ‘Ook draagt bewegen bij aan een betere fysieke gesteldheid en kwaliteit van leven van mensen die leven met en na kanker. Dit helpt bij het functioneren in de maatschappij, zoals bij werk.’ Niet alleen dat, maar bewegen kan ook positief effect hebben op de overleving. Stuiver: ‘Onderzoek lijkt er ook op te wijzen dat meer bewegen voor mensen na de diagnose borst-, dikkedarm- en prostaatkanker samengaat met een betere overlevingskans. Een andere bevinding is dat beweging het risico verlaagt op zeven veelvoorkomende vormen van kanker: dikke darm, borst, endometrium, nier, blaas, slokdarm en maag.’

Bespreek bewegen in spreekkamer

‘Veel mensen die leven met en na kanker ervaren dat ze onvoldoende ondersteunende zorg krijgen. Beweegzorg is één van de fundamentele onderdelen van die ondersteunende zorg,’ zegt Stuiver. ‘Het zit nog niet standaard in de routine van elke zorgprofessional om in de spreekkamer te vragen naar bewegen en of iemand daarbij hulp nodig heeft.’

Financiële drempels wegnemen

Een terugkerend knelpunt bij de implementatie is de financiering van beweegzorg. Stuiver: ‘Beweegzorg bij kanker in de eerste lijn is geen vergoede zorg vanuit de basisverzekering. Voor veel patiënten is dit een drempel om aan deze zorg deel te nemen.’

Stuiver vervolgt: ‘Er is ruim voldoende beschikbaarheid van diverse vormen van beweegzorg in Nederland. Alleen de financiering van deze zorg kan en moet beter voor mensen die het echt nodig hebben. Ik besef dat keuzes moeten worden gemaakt. Maar voor mensen die beweegzorg echt nodig hebben, zou geld geen belemmering moeten zijn,’ stelt hij.  ‘Kanker overkomt je, het is geen keuze. We vinden het normaal dat de behandeling van kanker wordt vergoed. Dan zouden we mensen ook moeten helpen bij de opstap naar gezond worden, denk ik.’

Webinar

Eind juni werd een Webinar georganiseerd waarin een aantal (internationale) experts, waaronder Martijn Stuiver, hun licht lieten schijnen over deze onderwerpen.

Via bijgaande link kunt u een deel van het Webinar zien waarin Martijn Stuiver over de positieve ervaringen praat m.b.t. Tegenkracht, en de bijzondere aanpak van het Oncopol-project. De video is Engelstalig.

Noot Tegenkracht: De onbekendheid over de positieve effecten van bewegen zijn zeer herkenbaar, het is niet alleen herkenbaar in de spreekkamers, ook bij andere partijen zoals bedrijfsartsen en HR-afdelingen van bedrijven is nog veel werk te doen. Tegenkracht is bezig om dit punt te adresseren.