Nog meer wetenschappelijk bewijs…..

Nog meer wetenschappelijk bewijs…..
juli 4, 2018 Peter Smeets

Op 21 juni j.l. verdedigde Jonna van Vulpen (Universiteit Utrecht) haar proefschrift “Effects of exercise on cancer-related fatigue: moving forward”.

Vermoeidheid wordt door het overgrote deel van de kankerpatiënten gezien en gevoeld als een van de meest voorkomende effecten van de ziekte en de behandeling. In het proefschrift beschrijft Jonna van Vulpen de effecten van bewegen (exercise interventions). Voor  borstkankerpatiënten is dat al eerder onderzocht en beschreven, de groep die Van Vulpen beschrijft is geconcentreerd rond darmkankerpatiënten.

“We zagen dat bij de patiënten die gerandomiseerd waren naar het trainingsprogramma, direct na het programma minder lichamelijk vermoeidheid optrad en na 36 weken minder algemeen vermoeidheid aanwezig was, dan bij patiënten die naar de controlegroep waren gerandomiseerd. De effecten die we hierbij vonden waren groot”.