Oncopol

Oncopol
januari 1, 2014 Matijs Jansen

Agent met kanker gaat de sportschool in!

Oncopol is een pilot, georganiseerd door de drie politievakbonden ACP, NPB en VMHP, binnen de Nederlandse Politie waarbij politiemensen met kanker in een vroeg stadium medische zorg en ondersteunende revalidatie krijgen aangeboden.Deze proef heeft als doel dat politiemedewerkers met kanker:
– in een betere conditie kunnen starten aan de behandeling
– tijdens het ziekteproces deel blijven uitmaken van hun eigen (werk)omgeving
– na behandeling (sneller) terugkeren in de maatschappij en in hun vertrouwde werkomgeving.

De stichting Tegenkracht heeft binnen dit onderzoek (Oncopol) een belangrijke uitvoerende rol. Tegenkracht heeft de rol als casemanager toegewezen gekregen voor alle agenten met kanker die aan het onderzoek meedoen. In eerste instantie wordt de test in een beperkt aantal korpsen gedaan.

U leest meer over dit onderzoek en de rol van Tegenkracht op www.oncopol.nl