Kankerzorg in beeld: ‘over leven met en na kanker’

Kankerzorg in beeld: ‘over leven met en na kanker’
april 13, 2019 Peter Smeets

Bijna 800.000 mensen leven met of na kanker en een aanzienlijk deel van hen ervaart klachten door de kanker en behandelingen, zoals chronische vermoeidheid en angst voor terugkeer van de kanker. De gevolgen voor het dagelijkse leven, sociale relaties en werk zijn groot. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben voor het eerst deze klachten en de omvang ervan omschreven in het rapport ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’. Het schetst de grote gevolgen van kanker, op de mensen die ermee leven, hun partner, hun naasten, collega’s, werkgevers en op de hele maatschappij. Het rapport werd op 12 april aangeboden aan

Kanker en werk

Tussen de 30.000 en 40.000 werknemers krijgen jaarlijks de diagnose kanker. Een deel van de werknemers wil zo snel mogelijk het werk weer hervatten. Welke rol heeft een werkgever hier in? Wat kun je doen om een werknemer zo goed mogelijk te begeleiden?

Conclusies uit het rapport:

  • Kanker en de behandeling daarvan heeft bijna altijd invloed op de werksituatie van patiënten. De meeste mensen melden zich (gedeeltelijk) ziek, stoppen (tijdelijk) met werken of gaan (tijdelijk) minder uren werken. Patiënten die de keuze voor (tijdelijke) aanpassing van de werksituatie samen met de werk-/ opdrachtgever maken zijn daarover het meest tevreden.
  • Het loont als zorgverleners in het ziekenhuis de gevolgen van de kanker(behandeling) voor het werk van de patiënt met hen bespreken: de meeste patiënten voelen zich hierdoor geholpen. Er zijn echter nog te weinig zorgverleners die aandacht hebben voor de gevolgen van kanker(behandeling) op de werksituatie van de patiënt.
  • Bedrijfsartsen schieten nog te vaak te kort in de begeleiding van (ex-)kankerpatiënten. Kennis over kanker en de gevolgen daarvan lijkt te ontbreken. Patiënten voelen zich vaak niet begrepen.
  • De meerderheid van de patiënten ervaart financiële gevolgen van de kanker(behandeling). Dit uit zich vooral in een terugval in inkomen en meer zorguitgaven.
  • Naasten blijken gebaat bij professionele steun bij hun werk, vanwege de kanker(behandeling) bij hun naaste. Echter, nog niet alle naasten die hier behoefte aan hebben, krijgen dezesteun ook daadwerkelijk.

Wanneer een werknemer kanker krijgt, betekent dit dat je als werkgever moet denken aan hoe je het beste samen verder wilt en kunt. Hoe kun je ervoor zorgen dat je werknemer aan het werk blíjft – of later weer aan het werk kan gaan?

In de ‘Roadmap Werkkracht bij kanker’ staan de stappen die werkgever en werknemer (moeten of kunnen) zetten, om de werknemer aan het werk te houden en te helpen, als deze persoon kanker krijgt.

Roadmap Werkkracht bij kanker

Het volledige rapport is te downloaden via deze link: Kankerzorg in beeld, over leven met en na kanker