Beweging in kankerzorg! Oratie van prof. Anne May (UMC Utrecht)

Beweging in kankerzorg! Oratie van prof. Anne May (UMC Utrecht)
november 2, 2022 Matijs Jansen

Sporten is goed voor iedereen, dat weten we inmiddels wel. Professor dr. Anne- May onderzoekt hoe bewegen tijdens en na kanker helpt om zo goed mogelijk te herstellen van de ziekte. Uit haar oratie halen wij een aantal belangrijke conclusies.

‘Bewegen bij kanker helpt enorm om allerlei klachten van de ziekte en de behandeling te verlichten,’ stelt May. Ze is al bijna 20 jaar werkzaam in het UMC Utrecht als beweegonderzoeker. In 2019 werd ze benoemd tot hoogleraar Klinische epidemiologie van het leven met en na kanker.

‘Inmiddels zijn er wereldwijd al honderden onderzoeken gedaan naar het effect van lichaamsbeweging en sporten, tijdens én na de behandeling. We hebben nu wetenschappelijk bewijs dat lichaamsbeweging mensen met kanker helpt om zich minder moe, angstig en somber te voelen, en om na de behandeling zo goed mogelijk te herstellen. Ook heeft bewegen een positieve invloed op je vermogen tot nadenken, en om problemen met het geheugen en de concentratie na chemotherapie te verminderen.

Er zijn zelfs aanwijzingen dat beweging tijdens de behandeling de overleving van kanker kan verbeteren. Bij een groep patiënten met uitgezaaide darmkanker hebben we gezien dat mensen die zich aan de beweegadviezen hielden, langer overleefden dan mensen die dat niet deden,’ aldus May.

Vergoeding van beweegzorg moet beter

Ondanks het bewijs dat bewegen bij kanker een positief effect heeft, kan niet iedere patiënt standaard aan een beweegprogramma deelnemen, omdat beweegzorg nog niet via het basispakket wordt vergoed. May: ‘Ik betreur het dat ons zorgsysteem voornamelijk kosten vergoedt die bij de behandelaar zelf liggen, en we niet kijken naar het grotere geheel. Bij beweegzorg is duidelijk gebleken dat de kosten van de beweegprogramma’s opwegen tegen een betere gezondheid, minder kosten in de nabehandeling en een groot maatschappelijk nut hebben.’

Bewustzijn bij zorgverleners over beweegzorg

‘Slechts 1 op de 4 mensen met kanker die beweegzorg nodig hebben, maakt hier gebruik van. Naast de financiële drempels geven patiënten aan dat ze informatie missen, niet altijd gemotiveerd zijn en soms ook niet durven te bewegen tijdens de behandeling. Daarom is het cruciaal dat zorgverleners meer kennis en bewustzijn krijgen over de mogelijkheden van beweegzorg. In de spreekkamer zou het onderwerp bewegen standaard aan de orde moeten komen. Patiënten gaan trainen als hun behandelaar het voorstelt. Mijn doel is dat beweegzorg standaard en vergoede zorg is, in elke lijn van ons zorgsysteem’, aldus May.