Bewegen en psychotherapie goed tegen moeheid bij kanker

Bewegen en psychotherapie goed tegen moeheid bij kanker
maart 4, 2017 Matijs Jansen

Kankerpatiënten die kampen met moeheidsklachten zijn gebaat bij fysieke training en psychologische interventies. Medicijnen verbeteren deze klachten nauwelijks. Dat concluderen Karen Mustian en collega’s op basis van een meta-analyse, waarover zij in JAMA Oncology schrijven.

Mustian e.a. onderzochten de uitkomsten van 113 gerandomiseerde klinische trials naar de effecten van fysieke training, psychologische interventies en medicijnen op de moeheidsklachten van kankerpatiënten. Fysieke training was daarbij gericht op het verbeteren van de aerobe dan wel de anaerobe conditie van de patiënt of op beide. Psychologische interventies bestonden uit psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie of eclectische therapie (combinatie van verschillende psychotherapeutische methoden).

In totaal ging het om 11.525 kankerpatiënten; voornamelijk vrouwen (78%) met borstkanker en zonder metastases. De resultaten tonen dat zowel fysieke trainingen als psychologische interventies een gunstig maar matig effect hadden op de moeheidsscore. In beide gevallen was dit effect echter significant groter dan bij medicatie waar slechts een klein effect werd gemeten. De combinatie van fysieke trainingen en psychologische interventies had een gunstig effect op de moeheidsscore. Dit effect was echter kleiner dan van beide aanpakken apart. Waarom dit zo was, weten de onderzoekers niet.

De meeste effectieve psychologische interventies was cognitieve gedragstherapie. Aeroob of anaeroob trainen maakte geen verschil. Wel was het zo dat fysieke training het effectiefst was bij patiënten die een kankerbehandeling ondergingen terwijl psychologische interventies (gecombineerd met of zonder fysieke training) het effectiefst waren bij patiënten die een dergelijke behandeling al hadden ondergaan.

 

bron: Medisch Contact, maart 2017