Benoeming Anouk Pols in het bestuur van Stichting Tegenkracht

Benoeming Anouk Pols in het bestuur van Stichting Tegenkracht
mei 11, 2022 Matijs Jansen

Met ingang van mei 2022 wordt het bestuur van stichting Tegenkracht versterkt door de komst van Anouk Pols (52). Anouk gaat haar netwerken binnen overheden en het bedrijfsleven inzetten voor de doelstellingen van Tegenkracht. In het bijzonder wil zij zich inzetten om nog meer werkgevers te overtuigen van de mogelijkheden van Tegenkracht om die in te zetten voor duurzame re-integratie van hun werknemers na behandeling van kanker.

Sporten en bewegen, maar ook goede voeding en mentale ondersteuning zijn hierbij van groot belang. Voor oncologische patiënten is begeleiding hierbij nodig. Steeds meer werkgevers realiseren zich dat. Zij hebben dan ook de weg naar Tegenkracht gevonden, maar er is ook nog een groep die zich hier meer bewust van moet worden. Dit geldt niet alleen voor werkgevers, maar ook voor bedrijfsartsen. Anouk wil graag haar contacten met deze partijen inzetten om het bewustwordingsproces bij hen op gang te brengen. Voor werknemers en werkgevers is het van belang samen te kijken naar wat iemand nog wél kan doen, ook tijdens de behandeling van kanker. Contact houden met het werk kan ook positief bijdragen aan het herstel. Voor werknemers is het fijn om de betrokkenheid van hun werkgever te ervaren, voor werkgevers is het van belang om vitale werknemers op de werkvloer terug te zien keren.

Anouk heeft zelf een paar jaar geleden tijdens haar ziekte ervaren hoe belangrijk het is te (blijven) sporten en bewegen – ook als je ziek bent -, maar ook om dit te ondersteunen met goede voeding. Zij wil zich ook inzetten om deze combinatie – bewegen en goede voeding – meer onder de aandacht te brengen, ook bij specialisten en behandelaars. Hoewel wetenschappelijk bewezen is dat een vroegtijdige, multidisciplinaire begeleiding helpt bij het ondergaan van de behandelingen en het herstel van een eventuele operatie, wordt hier niet altijd voldoende aandacht aan besteed in de voorlichting aan patiënten. En omdat niet iedere patiënt van nature een actieve sporter is, zien velen bij aanvang van de behandeling enorm op tegen sporten en bewegen. Voor hen moet nog duidelijker worden gemaakt dat juist door begeleiding, maatwerk mogelijk is.

Anouk gaat met enthousiasme aan de slag voor stichting Tegenkracht. ‘’Ik vind het belangrijk voor zoveel mogelijk oncologische patiënten een begeleid aanbod op het gebied van sporten en bewegen, diëtetiek en – indien gewenst – mentale ondersteuning mogelijk te maken. Werkgevers, bedrijfsartsen, maar ook behandelaars zouden het belang hiervan nog meer op hun netvlies moeten krijgen. Daar wil ik mij graag voor inzetten.”

Voorzitter Peter Smeets over de benoeming: “We zijn blij met deze versterking, na de benoeming van Sietske van der Veldt een paar weken geleden is ook dit een zeer welkome uitbreiding in het bestuur. Anouk zal haar ervaring en netwerk inzetten om de dienstverlening van Tegenkracht meer bekendheid te geven.”

Momenteel is Anouk werkzaam als programmacoördinator economie en werk bij Regio Gooi en Vechtstreek. Zij is getrouwd en moeder van drie kinderen.