Boek Mijn Tegenkracht

MIJN TEGENKRACHT

Wij zijn een stichting die inmiddels 15 jaar bestaat en van origine mensen met kanker overal in Nederland maatwerk beweeg- en sportprogramma’s biedt. Jaarlijks volgen honderden mensen op individuele basis sportplannen.

De dienstverlening die ooit begon met sport en bewegen is anno 2021 veel multidisciplinairder. De deelnemers worden nu niet alleen geholpen met sport en bewegen, maar Tegenkracht heeft inmiddels ook een groot aantal partners op het gebied van psychosociale ondersteuning en voeding. Kwaliteit-van-leven als centraal vertrekpunt wordt immers sterk beïnvloed door allerlei Life Style-aspecten.

Als je 15 jaar bestaat en zo positief beoordeeld wordt, wil je daar bij stilstaan. Wij hadden begin 2020 een paar mooie plannen: het idee was een symposium te organiseren in het vierde kwartaal, en dat moment te kiezen voor het aankondigen van een boek waarin we onze ervaringen van deelnemers en behandelaars willen delen. Het doel van het boek is tweeledig: enerzijds zal het boek kankerpatiënten inzicht geven in de mogelijkheden die allemaal voor handen zijn. Anderzijds is het bedoeld om ook behandelaars zoals oncologen en bedrijfsartsen inzichten te geven in de mogelijkheden die er zijn.

Zoals u zult begrijpen is het helaas niet tot een symposium gekomen.

Elf kankerpatiënten
vertellen over hun ziekte en hoe zij daar mee omgaan. Vrouwen en mannen jong en oud, maar allen vol in het leven met diverse vormen van kanker. En hoe zij hun herstel hebben gedaan met het Sportplan Tegenkracht.
Een wetenschapper
die vertelt over het ‘proven concept’, het wetenschappelijke bewijs dat bewegen en sporten het herstel bevordert.
Zeven behandelaars
(oncoloog, diëtist, oncologie fysiotherapeut, psycholoog, fitnesstrainer oncologie, re-integratie-specialist, een consulente) die vertellen over hun aanpak en begeleiding.
Een sportarts
die vertelt hoe belangrijk bewegen en sporten is en waarom de persoonlijke belastbaarheid altijd uitgangspunt is voor een trainingsprogramma.

Een werkgever
die vertelt over zijn betrokkenheid en succesvolle aanpak die leidt tot een snellere terugkeer naar werk.
Een bedrijfsarts
die over ‘werk en kanker’ vertelt en hoe belangrijk de rol van de werkgever is.
Het boek bevat
veel informatie over mentale en fysieke ondersteuning. en veel achtergrondinformatie over behandelmethodes.

120 pagina’s toegankelijke informatie

die kankerpatiënten helpt ‘de weg te vinden’ nadat ze de behandelingen in het ziekenhuis achter de rug hebben.

 

Promotiefilmpjes

Leukemiepatiënt

Michel Meijers, Oncologisch Fitness Trainer

Pieter van den Berg, oncoloog Tergooi ziekenhuis

Carolien Boeve, bedrijfsarts Politie Nederland

Rik Jan Modderkolk, gezondheidsmanager PON

Laurien Buffart, onderzoek en wetenschap

Myrthe Eggink, deelnemer Sportplan

Jessica Gal, sportarts Amsterdam

Rene Medema, Raad van Bestuur AvL

In het boek komen diverse specialisten en relaties van Tegenkracht aan het woord.
Hieronder lees je alvast een klein deel van de verhalen die aan bod komen in het boek

Pieter van den Berg
Internist-oncoloog

Als iemand fit is, hebben we veel meer speelruimte om behandelingen te geven

Iedere kankerpatiënt krijgt vroeg of laat met de oncoloog te maken. Het is de arts die de hele dag met kankerpatiënten werkt. Hoe kijkt de oncoloog naar de patiënt? Wat is de beste zorg? Hoe denkt hij over kanker en beweging? Hoe kijkt hij naar ontwikkelingen in de gezondheidszorg?

Pieter van den Berg, verbonden aan het Tergooi ziekenhuis is internist-oncoloog en geeft aan dat maatwerk bij kanker de standaard is.

Voorwoord
Prof. Dr. René H. Medema

Er is een tijd geweest…dat oncologen hun patiënten adviseerden tijdens de chemobehandeling ‘het vooral rustig aan te doen’. De chemo’s zouden alle energie van de patiënt opslurpen en de patiënt moest maar hopen dat hij fysiek ooit weer op hetzelfde niveau zou komen als voor de behandeling.

Ook wij als Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis hebben in het verleden patiënten vooral veel rust tijdens de chemobehandelingen voorgeschreven. Dat doen we in sommige specifieke gevallen nog, maar de tijd is echt voorbij dat we dachten dat fysieke inspanning nadelige effecten heeft op de behandeling en het herstel.

Rik Jan Modderkolk
Health manager Pon holdings

Rik-Jan is van huis uit fysiotherapeut. Nadat hij eerst Health Manager is geweest bij Intel Corporation, maakt hij in 2009 de overstap naar Pon holdings als International Health Manager.

Eind 2012 zoekt Pon Fit voor het eerst contact met Tegenkracht. Tegenkracht toont aan specifiek aandacht te hebben voor maatwerk.

Sinds die tijd hebben vele medewerkers van Pon gebruikgemaakt van de mogelijkheden die Tegenkracht biedt.

Interview
Jessica Gal

Vind je dat als je kanker hebt je altijd heel goed en aangepast aan sport kan doen?
“Ja, dat zeg ik. Ook al ben je ziek , ook al is je toekomstverwachting nog maar beperkt, blijf bewegen. Probeer je lichaam sterk te houden, ga op een fiets zitten, loop per dag drie kwartier of een uur een ommetje in de buurt, maar zak niet in. Je kunt je kwaliteit van leven op peil h ouden en de mensen van Tegenkracht kunnen je daarbij helpen.”

Wat verwacht je van Tegenkracht?
“Dat ze meer aan de weg timmeren, dat ze duidelijk maken, dat ze maatwerk kunnen aanbieden. Dat ze patiënten niet van kanker kunnen genezen, maar dat ze hun fitheiden hun vertrouwen in zichzelf en in hun lichaam kunnen opkrikken. Gewoon door te gaan bewegen.”

Sportplan Tegenkracht: Hoe gaat dat in zijn werk? 

Informatie en perscontact

Jeroen Ranzijn, bestuurslid Marketing & communicatie

Email: jeroen.ranzijn@tegenkracht.nl

Tel: 06-53710450