Jelle Wolthuizen

inItiatiefnemer en oprichter van Tegenkracht

Jelle Wolthuizen is de initiatiefnemer en oprichter van Tegenkracht, stichting kanker en sport. Jelle werd in 2005 geconfronteerd met slokdarmkanker, maar ging niet bij de pakken neerzitten. Gedurende de behandelingsperiode bleef Jelle zoveel mogelijk wielrennen om  fysiek en mentaal zo sterk mogelijk de behandeling van operatie, chemo en bestraling te doorstaan. Daarnaast bleef hij zo ‘fit’ mogelijk om de revalidatiefase te kunnen starten.

Sport ontbreekt

“Het viel me sinds de vaststelling van mijn ziekte steeds weer op: sport ontbreekt nagenoeg in de totale behandeling van kanker. Toch weerhield het mij niet om te blijven fietsen. Drie dagen na mijn operatie vroeg ik in het ziekenhuis om een hometrainer. Met slangen nog aan mijn lichaam klom ik erop. Hoewel er eerst vreemd werd opgekeken, werkte mijn voorbeeld aanstekelijk. Ook andere patiënten sprongen op de hometrainer. Gedurende twee maanden van chemokuren en bestraling fietste ik dagelijks naar het ziekenhuis en terug. Daarnaast volgde ik een aangepast trainingsprogramma op de racefiets. Kort na de de behandeling bereikte ik mijn gestelde doel: in de Dolomieten fietste ik de 2800 meter hoge Stelvio op. Het fietsen gaf me behalve fysieke kracht ook afleiding en motivatie. De behandeling was hierdoor beter te dragen. Het bracht mij op het idee om te pleiten voor sport als onderdeel van de totale behandeling van kanker. En om daadwerkelijk sportbegeleiding aan te bieden. Zo ontstond Tegenkracht!”

Tegenkracht

In een korte tijd heeft Jelle een organisatiestructuur opgezet in de vorm van een stichting, met een vier man sterk bestuur, de nodige financiële middelen, kantoorruimte en een betaalde kracht. Jelle heeft mee mogen maken dat na ongeveer een half jaar voorbereidingswerk de eerste kankerpatiënten zich aanmeldden voor een sportplan op maat. De eerste reacties waren erg positief.

Helaas heeft Jelle op 11 juni 2006 de oneerlijke strijd tegen zijn kanker moeten staken. We missen in Jelle niet alleen een goede, trouwe vriend maar ook onze grote animator en vraagbaak van de stichting. Het altijd aanwezige enthousiasme en de gedrevenheid van Jelle pakken wij op om van stichting Tegenkracht iets goeds en onmisbaars te maken.