Downloads

Kennisdossier

Actief revalideren, en je actief voorbereiden op operatie, chemobehandeling en bestralingen wordt steeds meer geadviseerd. Dit advies wordt ondersteund door resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. De kans dat er zich een kankerpatiënt meldt bij een reguliere sportschool of fitnesscentrum, wordt navenant groter. De vraag is hoe de beweeg- en sportbegeleider de klant het beste kan adviseren. Wat moet je weten als begeleider, welke vragen moet je stellen, wat kan iemand wel en wat niet? Het doel van dit kennisdossier is om inzicht te geven in de mogelijkheden voor het sporten door (ex-)oncologiepatiënten in een reguliere sportsetting.

Kennisdossier beweeg en sportbegeleiding bij kanker

Te koop voor 10 euro in onze webshop. Klik hier

Kwartaalberichten

Wij geven ons kwartaalbericht uit in samenwerking met DNB Groep B.V. Daarnaast verzorgen zij ons drukwerk. Bijna altijd gratis. De samenwerking met DNB Group B.V. maakt het mogelijk dat wij elk kwartaal ons nieuws over de bühne kunnen brengen. Tegenkracht levert de kopij en de wensen aan; DNB Group B.V. zorg voor de acquisitie, het drukken en de verspreiding. Op deze manier heeft Tegenkracht geen kosten voor het kwartaalbericht. Wij houden zo de gelden beschikbaar voor de sportbegeleiding op maat van (ex-)kankerpatiënten.

2022

Kwartaalbericht_2_2022

Kwartaalbericht_1_2022

2021

Kwartaalbericht_4_2021

Kwartaalbericht_3_2021

Kwartaalbericht_2_2021

Kwartaalbericht_1_2021

 

Folder voor werkgevers

U kunt uw werknemer met kanker ondersteunen. Heeft u maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel? Staat u klaar voor uw werknemer? Veel bedrijven helpen hun werknemers bij het invullen van een gezonde leefstijl of bij het sporten. Heel belangrijk. Bied daarom uw werknemer met kanker de sportbegeleiding op maat van Tegenkracht. Dat kan door garant te staan voor de kosten van het Sportplan op maat. Afhankelijk van de dekking van de ziektekostenverzekering (al dan niet aanvullende verzekering) en de looptijd van het traject zijn dat relatief lage kosten.

Folder voor werkgever.

 

ANBI publicatieplicht

Tegenkracht heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Tegenkracht voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI.

Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.

ANBI publicatieplicht